INSCHRIJVINGSPROCEDURE FRANSTALIGE CRÈCHE

INDIEN UW KIND JONGER DAN 6 MAANDEN IS BIJ ZIJN INSTAP IN DE CRECHE

Opmerking:
in geval van weigering wegens plaatsgebrek blijft uw aanvraag behouden op de wachtlijst (tenzij u zelf weigert wanneer achteraf een plaats vrijkomt..

fleche
timeline

INDIEN UW KIND 6 MAANDEN OF OUDER IS BIJ ZIJN INSTAP IN DE CRECHE

Opmerking:
in geval van weigering wegens plaatsgebrek blijft uw aanvraag behouden op de wachtlijst (tenzij u zelf weigert wanneer achteraf een plaats vrijkomt.

fleche
timeline

INSCHRIJVINGSPROCEDURE NEDERLANDSTALIGE CRÈCHE

Opmerking in geval van weigering wegens plaatsgebrek blijft uw aanvraag behouden op de wachtlijst (tenzij u zelf weigert wanneer achteraf een plaats vrijkomt).

fleche
timeline